Adatvédelmi irányelvek

Grupul PONT a fost înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în continuare ANSPDCP) sub numărul 14257 din data: 10/08/2021.

privind protecția datelor pentru activitățile desfășurate de către Asociația Grupul PONT

 Temeiul legal al prelucrării: Regulamentul UE nr. 679/206, art. 6, lit. a); art. 9 alin. (2) lit. a).

I. CINE SUNTEM ȘI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI?

Asociația Grupul PONT / PONT Group / PONT Csoport este denumirea comercială a asocației cu sediul social în  str. Horea nr. 5, ap. 7-8, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România, având codul fiscal 25545941.

Prezenta politică are drept obiect informarea asupra activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Asociația Grupul Pont și se aplică tuturor prelucrărilor efectuate de noi, inclusiv interacțiunii cu  pontgroup.org, kastelyerdelyben.ro, kreativkolozsvar.ro, comoncluj.ro, comonsepsi.ro, critbiz.ro, citizeny.eu.

Asociația Grupul Pont este permanent preocupată de asigurarea unei experiențe depline de utilizare a serviciilor noastre și prestare servicii pentru Beneficiarii noștri în acord cu nevoile lor. Astfel, depunem toate eforturile pentru a oferi Beneficiarilor noștri atât produse și servicii de calitate, cât și informații și îndrumări post-prestare/vânzare, respectiv: newslettere, invitații la evenimente, campanii și oferte speciale, atât cu privire la produsele și activitatea noastră, cât și la cele ale partenerilor noștri (denumite colectiv „Newslettere”).

II. CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Colectăm și prelucrăm doar acele date personale ale tale care ne sunt necesare pentru a-ți putea oferi o experiență de utilizare / cumpărare de calitate cu privire la produsele, serviciile, resursele și paginile noastre web. Datele personale pe care le prelucrăm pot include cu titlu de exemplu:

 1. date pentru identificarea ta: nume, prenume, data și locul nașterii, sex, cetățenie nume de utilizator;
 2. date de contact: adresă de domiciliu și/sau de reședință, număr de telefon, adresă de email;
 3. date pentru încheierea valabilă a contractelor și emiterea de facturi fiscale: date carte de identitate, serie, număr, CNP, dată emitere;
 4. date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia creării contului de utilizator pe pagină noastră web, înregistrării, actualizării datelor sau renunțării la Newsletter, precum și cu ocazia înregistrării și participării la evenimentele organizate sau sprijinite de noi;
 5. date primite sau colectate cu ocazia vizitelor la evenimentele organizate de noi și/sau partenerii noștri: date biometrice constând în imaginea și vocea persoanei captată prin poze și/sau înregistrări audio-video (mijloace automate și/sau controlate de operatori umani, programe și dispozitive specializate);
 6. cont bancar și alte informații financiare pentru desfășurarea relației contractuale;
 7. date tehnice, inclusiv adresa IP: informații despre accesul vostru pe pagină noastră web, în aplicațiile dezvoltate de noi sau accesarea Newslettere-lor, materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem în contul de utilizator, telefonic sau pe e-mail;
 8. alte date pe care ni le puteți pune la dispoziție.

În situația în care doriți să faceți parte din echipa noastră și astfel să vă angajați la noi, vom procesa acele date necesare în procesul de angajare, respectiv date de identificare (nume complet, sex, data nașterii), date de contact (număr de telefon, adresa de corespondență și adresa de e-mail), precum și orice alte date pe care ni le aduceți la cunoștință prin formularele de aplicație și CV sau pe care ni le furnizați prin depunere sau transmitere în format fizic la biroul nostru și/sau electronic prin e-mail.

 III. CUM COLECTĂM DATELE TALE PERSONALE?

Colectăm în format fizic și electronic doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar și informațiile disponibile din surse publice, astfel:

 1. prin înregistrarea la activități organizate de sau în parteneriat cu Grupul PONT;
 2. în cazul achiziționării de produse și servicii de la noi sau în discuțiile prealabile achiziționării acestora;
 3. prin intermediul paginii noastre web, cu ocazia înregistrării în contul vostru de utilizator;
 4. prin înregistrarea pentru primirea Newsletter-ului;
 5. atunci când ne contactați prin e-mail, dacă vă exprimați interesul cu privire la bunurile și serviciile noastre sau dacă vă manifestați interesul de a fi contactat, angajat ori vreți să colaborați cu noi;
 6. în cazul în care ne întâlnim la un eveniment și spre exemplu facem schimb de cărți de vizită;
 7. cu ocazia accesării altor informații disponibile pe baza de înregistrare.

Vă reamintim că aveți libertatea deplină de a ne furniza oricare dintre aceste date personale. Cu toate acestea, în lipsa unor date specifice tipului de activitate în care vă angrenați, desfășurarea raporturilor  nu vor fi posibile.

IV. CARE ESTE SCOPUL ÎN CARE VA PRELUCRĂM DATELE PERSONALE ȘI CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE ACESTOR PRELUCRĂRI?

Pentru orice prelucrare a datelor tale cu caracter personal te informăm în prealabil cu privire la scopul în care se face respectivă prelucrare, astfel:

 1. Organizarea de evenimente cu scop de promovare, instruire sau profesional: Datele personale sunt prelucrate în vederea stabilirii identității persoanei, pentru stabilirea cadrului legal și a verificării eligibilității persoanei de a participa într-o anumită activitate, pentru a putea stabili o cale facilă și eficientă de comunicare (în cazul numărului de telefon, e-mail). Datele biometrice pot fi prelucrate în vederea arhivării acestora și în vederea exercitării drepturilor și intereselor legitime decurgând din întrebuințarea imaginilor și/sau înregistrărilor audio-video în scopul realizării de activități în care este angajată Asociația Grupul PONT.
 2. Comunicări și Newslettere: În situația în care deja ne sunteți client/beneficiar sau dacă ne-ați contactat în scop profesional, prelucrăm datele voastre personale pe baza interesului legitim de a va transmite comunicări specifice, Newslettere de interes pentru voi cât și invitații la evenimentele noastre și ale partenerilor noștri. Dacă doriți să va abonați la Newsletter-ul nostru (prin intermediul paginii noastre web sau printr-o altă formă de solicitare directă) vă vom solicita consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale pentru a vă putea furniza respectivele servicii la care ați solicitat abonarea.
 3. Achiziționarea de bunuri și servicii: Prelucrăm toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date care ne sunt necesare pentru vânzarea produselor și prestarea serviciilor contractate, cu respectarea prevederilor Termenilor și condițiilor paginii web și ale dispozițiilor legilor în vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și achizițiile de bunuri și servicii, cât și pentru alte activități și acțiuni derivate din încheierea și executarea contractului.
 4. Angajări : În măsură în care avem posturi deschise și o persoană își manifestă interesul de a face parte din echipa noastră, colectăm informațiile necesare pentru procesul de angajare, pentru a evalua dacă sunteți potrivit pentru postul respectiv. Prelucrarea datelor personale în procesul de angajare se face în temeiul legii, respectiv în vederea încheierii unui contract, iar această prelucrare reprezintă faza precontractuală.
 1. În momentele în care anunțăm posturi vacante, puteți aplica pentru un loc în echipa noastră prin transmiterea aplicației voastre: prin e-mail, prin depunerea în format fizic la sediul nostru sau prin utilizarea secțiunii dedicate a paginii noastre web de la acel moment.

În situația depunerii aplicației, vom avea nevoie și vă vom solicita următoarele date cu caracter personal: nume, date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon) și CV. Aceste date personale sunt necesare și le vom folosi în procesul de angajare în scopul:

 • desfășurării și administrării procesului de angajare;
 • evaluării pentru a stabili dacă aveți profilul profesional potrivit pentru echipa noastră;
 • contactării cu privire la aplicația transmisă;
 • contactării voastre pe viitor cu privire la alte oportunități sau posturi care pot deveni disponibile care v-ar putea interesa.

În situația contractării, vă vom solicita următoarele date cu caracter personal: nume și date de identificare complete (copie carte de identitate) și, în funcție de tipul de contractare, aviz medical de la un specialist în medicina muncii și date de contact.

Orice prelucrare a datelor personale în scopurile menționate anterior are la bază unul dintre următoarele temeiuri:

 1. Executarea unui contract privind achiziționarea de bunuri și/sau servicii, caz în care sunt prelucrate următoarele date personale: datele de identificare și datele de contact.
 2. Îndeplinirea unor obligații prevăzute de dispozițiile legale obligatorii pentru noi, în măsura îndeplinirii condițiilor privind aplicabilitatea acestora – fiind prelucrate pe acest temei datele de contact și serie, număr și CNP-ul act de identitate;
 3. Consimțământ, în ceea ce privește transmiterea newsletterelor, contactării cu privire la alte oportunități sau posturi sau a invitațiilor la evenimentele noastre – pentru prelucrarea datelor tale de identificare și de contact.

V. CARE SUNT DREPTURILE TALE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE?

Dreptul la informare – poți solicita informații privind:

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru tine, drept persoană vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la date – ai de a obține de la noi, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de noi. Grupul PONT se obligă să furnizeze cel puțin următoarele:

a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care te vizează;
d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

Dreptul la intervenție asupra datelor (rectificare, ștergere) –ai dreptul de a obține de la noi, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Dreptul de opoziție (retragere consimțământ, restricție procesare) – ai dreptul de a te opune în orice moment ca date care te vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale (decizii automate, profilare) – poți solicita și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor –poți primi, în condițiile legislației în materie, datele personale furnizate, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a te adresa justiției – Dacă vei considera că nu am soluționat toate cererile tale sau ești nemulțumit de răspunsurile oferite, poți formula o plângere împotriva noastră către Autoritatea Națională de Supraveghere Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sau te poți adresa instanțelor de judecată competente.

Dacă ai orice nelămuriri sau întrebări cu privire la drepturile și prelucrarea datelor tale personale sau dacă dorești să ne adresezi vreo solicitare ori să-ți exerciți oricare din drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor personale, nu ezita să ne contactezi folosind metodele de contact din finalul acestei Informări.

VI. CÂT PĂSTRĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?

Datele personale sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării și desfășurării activităților de întreprinse de Asociația Grupul PONT, precum și pe durata a cel mult încă 5 ani de zile de la data finalizării activităților. Excepție fac beneficiarii de transport, cazare și masă, aceste date personale vor fi păstrate timp de 10 ani, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 2634/2015 privind arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare.

Datele biometrice sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării și desfășurării activităților de cercetare precum și pe durata a cel mult 5 ani de la data finalizării evenimentelor în cadrul cărora au fost colectate datele.

Dacă ai optat să primești comunicări prin Newsletter, vom stoca datele tale pentru a îți furniza acest serviciu timp de XX ani de la ultima ta interacțiune cu comunicările transmise. După trecerea acestei perioade de XX ani, îți vom solicita din nou consimțământul pentru ca tu să poți decide dacă vei mai dori să primești în continuare de la noi Newsletterul.

În orice caz și moment, dacă hotărăști că nu mai doreșți să primești Newsletter-ul și îți retragi consimțământul, nu vom mai prelucra datele tale personale în acest scop.

Ca regulă, vom șterge datele voastre personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau când vă retrageți consimțământul în situația în care prelucrarea datelor voastre se întemeiază pe consimțământ. Reprezintă excepții de la această regulă cazurile în care prelucrarea datelor personale este necesară în baza unor prevederi legale sau dacă suntem îndreptățiți să continuăm respectiva prelucrare. De asemenea, datele voastre personale vor putea fi păstrate de către noi pentru o perioada mai mare față de cele indicate anterior, numai în acele situații în care ștergerea imediată a acestora ar necesită suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

VII. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE PERSONALE ÎN RAPORT CU ALTE PERSOANE?

Ca regulă, nu divulgăm și nu transferăm datele voastre personale către terți. Cu titlu de excepție, în situațiile în care divulgarea și transferul sunt necesare ori dacă suntem obligați prin lege, te vom informa în cel mai scurt timp posibil asupra acestui fapt, cu excepția cazului în care legea aplicabilă ne interzice sau ne împiedică să facem o astfel de informare.

Transmitere date prelucrate către alte entități private (colaboratori, prestatori, coorganizatori etc.) implicate în cadrul activităților de cercetare desfășurate de către noi, precum și către entități publice (ISU, DSV, Poliție, Instanțe Judecătorești, Parchete, Primărie, Consiliu Local, Consiliu Județean, Ministere etc.) implicate în cadrul organizării evenimentelor desfășurate de către noi sau entităților publice cu atribuții de control și supraveghere a activităților desfășurate și care pot pretinde acces în condițiile legii. Cu privire la datele personale speciale, Grupul PONT va depune eforturi și va analiza obiectiv, pentru fiecare situație în parte, în ce măsură și dacă este într-adevăr necesară divulgarea unor astfel de date. În măsura în care reiese că o astfel de divulgare nu este necesară sau va aduce orice dezavantaj ori inconvenient persoanei care le-a pus la dispoziție, Grupul PONT va putea refuza divulgarea, cu excepția situației în care legislația în vigoare ne va obliga să punem la dispoziție și astfel de date cu caracter personal.

În cazul în care vom divulga sau transfera datele tale personale către terți, vom face acest lucru cu respectarea legii și cu adoptarea de măsuri pentru protejarea și securizarea acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, (de exemplu: prestatori și furnizori de servicii IT, management de baze de date sau contacte, contabilitate, organizatori de evenimente etc.). Cu toți acești împuterniciți avem încheiate contracte care reglementează regimul de prelucrare a datelor personale prin care ne asigurăm că și aceștia își asumă obligațiile legale de prelucrare a datelor personale și oferă un nivel adecvat de protecție și securizare al datelor personale și respectă întocmai dispozițiile legale aplicabile în materie.

VIII. CUM SE ÎNTÂMPLĂ MODUL DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE?

Modul prelucrării datelor se întâmplă manual și/sau automat, în funcție de specificul prelucrării fiecărui tip de date personale evidențiate anterior.

IX. ACTUALIZAREA ACESTEI INFORMĂRI

Recomandăm să accesați periodic această secțiune întrucât în măsura în care vom modifica prezenta Informare, vom publica o nouă versiune actualizată pe această pagină web, Informare care o va înlocui pe prezenta.

Pentru exercitarea drepturilor recunoscute persoanelor vizate, acestea se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact:

Persoană responsabilă: Larisa Dumitroaea
E-mail: office@pontgroup.org / larisa.dumitroaea@pontgroup.org
Telefon: 0730 614 606
Adresă corespondenţă: str. Horea nr. 5, ap. 7-8, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Asociația Grupul PONT se obligă să comunice informațiile solicitate în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii.